Höytiäisen purkautumisen aikoinaan muokkaamat Kontiorannan rantamaisemat tunnettiin vuosikymmenien ajan varuskuntana, kunnes alue siirtyi Puolustusvoimilta Kontiolahden kunnan hallintaan huhtikuussa 2014.

Kontiorannan varuskunnan alueella ovat edustettuina useimmat sotilasrakentamisen vaiheet 1940-luvun lopulta 1990-luvulle asti. Varuskunta-alue poikkeaa useimmista muista vastaavista alueista vapaamuotoisuutensa vuoksi.

Varuskunnan asuinalueella toimi 2000-luvun alkukymmenellä Elokuvakylä. Tuolloin sen hallussa ollutta asuinalueen miljöötä ja rakennuksia muokattiin voimallisesti ja käytettiin hyväksi tv-elokuvien tekemisessä, kesäteatteritoiminnassa ja matkailupalvelujen tuottamisessa.

Luonteenomaista varuskunta-alueelle on Höytiäisen vuoden 1859 purkautumisessa esille jäänyt jyrkkä rantapenkka, hiekkapintaiseksi jäänyt entinen järvenpohja ja hiekkapohjaiset rannat. Purkautumisessa veden pinta laski kaikkiaan lähes 10 metriä.

Linkkejä:

» Lue lisää Kontiorannan varuskunnasta

» Lue lisää Höytiäisen purkautumisesta

» Höytiäinen Wikipediassa