Kontiorannan alue tarjoaa 158 hehtaaria mahdollisuuksia niin matkailuun, yrittäjyyteen kuin asumiseenkin.

Kontiorannan entisen varuskunnan alueen asemakaava on lainvoimainen. Kaava mahdollistaa vapaa-ajankeskuksen ja siihen liittyvän vapaa-ajan asumisen ja palveluiden muodostumisen Kontiorantaan.

Kaikki maa-alueet ja rakennukset ovat kunnan hallussa, ja kunta voi myydä tai vuokrata aluetta osissa. Kunta ottaa mielellään vastaan yhteydenottoja kaikilta alueesta kiinnostuneilta operaattoreilta, rakentajilta ja investoijilta.

Myös asutuksen määrä lisääntyy Kontiorannassa lähitulevaisuudessa. Kontiorannan entisen varuskunnan asuinalueen asemakaavalaajennus on asetettu voimaan kolmea rantatonttia lukuun ottamatta. Asuintontit tulevat tarjolle alueelta, jonka lähistöllä voi harrastaa varsin monipuolisesti. Harrastusmahdollisuuksiin voi tutustua tarkemmin näillä sivuilla.